تبلیغات
بازی 2048 آنلاین

بازی 2048

0
0

کاشی های یکسان را به هم برسانید تا به 2048 برسید

از نو

با چهار کلید اصلی ↑ و ↓ و → و ← صفحه کلید، اعداد یکسان را به سمت هم بکشید ، آنها با هم جمع خواهند شد. وقتی به 2048 برسید، برنده اید


تماس با ما
ابزار